Markedsføring

"Markedsføring er kunsten og identifisere, vinne og gjøre kunder lojale gjennom å skape verdier for kunder gjennom kreativitet, kommunikasjon og gi overlegne verdier til kunden."

- Philip Kotler


Er du som bedriftsleder:

  • Fornøyd med bedriftens utvikling av merkevarer?
  • Markedsføres produktene og tjenestene tilfredsstillende gjennom de beste kommunikasjonskanaler?
  • Er komunikasjonen tilpasset den enkelte kunde?
  • Foreligger en klar kommunikasjonsplan som bygger opp om bedriftens merkevarebygging?
  • Har reklamebyrået en god forståelse av hva slags markedsføring som må til i de forskjellige kanaler?


  • Mangler det gode svar på disse grunnleggende spørsmålene?
    Ta i så fall kontakt på telefon 47175175
    eller på epost: inaces(at) inaces.com.