Satse Internasjonalt

Finn nye eksportmuligheter.


Kulturkompetanse er en forutsetning for å lykkes internasjonalt. Håkon Hanisch har erfaring fra flere land og vet hva som kan være vanskelig med etablering i utlandet. Få hjelp til:

 • Analyse av marked
 • Analyse av målgruppe
 • Oppstart av selskap i utlandet
 • Kommunikasjon med marked
 • Valg av samarbeidspartner
 • Kontakt og innsalg til mulige distributører


 • Vi kan gi deg råd om hva slags kommunikasjon som behøves, og til hvilke kunder.
  Inaces har erfaring med internasjonale markeder, språk- og kulturkunnskaper og et internasjonalt nettverk som kan bidra til suksess i utlandet.

  Ta kontakt på telefon +47 47175175
  eller på epost: inaces(at)inaces.com.


  Vi har et godt kontaktnettverk i Europa, Syd- og Nord Amerika og Asia.